Kinderalimentatie

U bent als ouders wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Als u uit elkaar gaat, moet hiervoor een financiële regeling worden afgesproken. Dit heet kinderalimentatie. De gedachte achter deze regeling is dat kinderen qua levensstandaard niet achteruit mogen gaan door het feit dat de ouders gaan scheiden.

Hoe gaat zo’n berekening in zijn werk?
Er zijn tabellen gemaakt, waarin de kosten van de kinderen zijn af te lezen bij een bepaald inkomen van de ouders, hieruit blijkt de behoefte van de kinderen. De kosten zijn afhankelijk van het gezamenlijk netto gezinsinkomen, het aantal en de leeftijd van de kinderen. Er wordt uitgegaan van de inkomenssituatie zoals die was vlak voor de scheiding.

Vervolgens wordt berekend welk bedrag de alimentatieplichtige kan missen, de zogenoemde draagkracht. Van het netto inkomen wordt een bedrag afgetrokken dat hij of zij zelf nodig heeft om rond te komen: het draagkrachtloos inkomen. Dit wordt bepaald door rekening te houden met een vast percentage voor de woonlasten en de minimale kosten van levensonderhoud. Het verschil tussen het netto inkomen en het draagkrachtloos inkomen is de draagkrachtruimte. Een deel hiervan is beschikbaar voor alimentatie. Hoe groot dat deel is hangt af van de hoogte van het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de alimentatieplichtige.

Fiscaal
Voor degene die de kinderalimentatie ontvangt, is deze onbelast. Voor de partner die kinderalimentatie betaalt, is deze niet aftrekbaar.

Hoe lang betaal ik kinderalimentatie?
Kinderalimentatie wordt tot het 18e levensjaar van een kind aan de vader of moeder betaald. Na dit 18e levensjaar heeft het kind een zelfstandig recht om aanspraak te maken op een vergoeding voor levensonderhoud en studie. Dit recht loopt tot het 21e jaar en kan verlengd worden als uw kind een studie volgt. Kinderalimentatie dient jaarlijks geïndexeerd te worden en is niet aftrekbaar.

Wij maken voor u een berekening, zodat u een richtlijn heeft hoeveel de alimentatie zal bedragen. Uiteindelijk maakt u samen afspraken over de definitieve hoogte van de alimentatie. De gemaakte afspraken komen in het ouderschapsplan te staan.

Klikt u hier om het Nibud begrotingsformulier te downloaden.