Specialisten

Wij werken nauw samen met diverse specialisten. Inmiddels hebben wij een solide netwerk opgebouwd, waardoor wij u in contact kunnen brengen met kwalitatief goede en betrouwbare professionals.

Advocaat
De advocaat dient uw convenant, eventueel tezamen met het ouderschapsplan, middels een verzoekschrift in bij de rechtbank. De kosten van de advocaat zijn verdisconteerd in ons vaste tarief.

Boekhouder/accountant/fiscalist
Een boekhouder, accountant of fiscalist is iemand die voor u belastingaangifte doet, hij weet welke fiscale regels er gelden en of er wellicht nog belastingvoordeel te behalen valt. Uiteraard mag u uw belastingaangifte zelf doen, wij raden partijen altijd aan om in het jaar van echtscheiding en het jaar daarop volgend de aangifte inkomstenbelasting te laten verzorgen door een deskundige.

Financieel adviseur/assurantietussenpersoon
Een financieel adviseur adviseert u over financiële producten. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld levensverzekeringen, schadeverzekeringen, hypotheken en leningen. Alle lopende financiële producten worden door ons geïnventariseerd; wij kijken welke producten er lopen en wat uw wensen zijn ten aanzien van deze producten. Wij geven u echter geen financieel advies, dit doet de financieel adviseur. Misschien moeten er nieuwe verzekeringen afgesloten worden, bestaande beëindigd of misschien wilt u een nieuwe woning aankopen en wilt u advies over uw maximaal haalbare hypotheek. Voor dit alles kunt u terecht bij de financieel adviseur.

Wellicht heeft u al een financieel adviseur die uw belangen behartigt, hij/zij kent als geen ander uw financiële situatie en kan u zeker tijdens de scheiding bijstaan om u te adviseren over de te nemen beslissingen ten aanzien van de financiële producten. Eventueel kunnen we een gesprek hebben waar uw financieel adviseur bij aanschuift, hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Makelaar o.z.
Het kan zijn dat u of uw partner graag in de echtelijke woning wilt blijven wonen, maar dat dit financieel niet haalbaar is. Of misschien heeft u teveel herinneringen aan de woning en wilt u beiden niet in de woning blijven. De woning moet dan verkocht worden. Uiteraard is een makelaar daar de aangewezen persoon voor.

Notaris
Onroerende goederen die in de gemeenschap zijn gevallen, zullen over het algemeen op naam van beide partners staan, evenals de aan de onroerende goederen gekoppelde hypotheek. Na de scheiding worden de onroerende goederen verdeeld volgens de afspraken in het convenant. Eén van de partners krijgt bijvoorbeeld de echtelijke woning toebedeeld, inclusief de aan de onroerend goed gekoppelde hypothecaire verplichting, waarbij de andere partner wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. De notaris zal voor wat betreft de verdeling van de echtelijke woning een akte van verdeling opstellen.

Ook kan het zijn dat uw huidige testament aangepast moet worden, hiervoor kunt u eveneens bij de notaris terecht.

Orthopedagoog
Soms loopt het thuis met de kinderen even niet zo lekker, misschien vindt u het moeilijk om uw kinderen ineens alleen op te voeden of vertoont uw kind na de scheiding “afwijkend” gedrag, waar u zich geen raad mee weet. Het inroepen van de expertise van een orthopedagoog kan dan een steuntje in de rug geven. Een orthopedagoog is een opvoedkundige die zich bezig houdt met het begeleiden van kinderen in probleemsituaties, met het geven van opvoedkundig advies aan opvoeders (ouders, leerkrachten).

(Kinder-)psycholoog
Naast de financiële gevolgen, die gepaard gaan met een scheiding, is er ook nog de emotionele kant. Het kan zijn dat u emotioneel gezien even vastloopt en behoefte hebt om hier met iemand over te praten. U hoeft zich daar absoluut niet voor te schamen, geeft u dit tijdens onze gesprekken dan ook gewoon aan, dan brengen wij u in contact met iemand die u in dit traject kan begeleiden. Dit geldt uiteraard ook voor uw kinderen. Ziet u dat uw kind hulp nodig heeft, maak dit dan bespreekbaar met ons.

Taxateur
Wanneer u een koopwoning heeft en deze verdeeld moet worden, adviseren wij altijd een onafhankelijke taxatie te laten verrichten door een taxateur om discussie over de waarde van de woning te voorkomen.