Ouderschapsplan

Sinds 1 januari 2009 is het voor gehuwde en geregistreerde ouders en samenwonende ouders die gezamenlijk het gezag hebben over de minderjarige kinderen, verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:
– hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
– hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
– de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

U krijgt van ons een werkblad met vragen over uw relatie met uw kind(eren), hoe u de relatie met uw partner met betrekking tot uw kind(eren) ziet/zou willen zien en over uw wensen omtrent de praktische invulling van uw ouderschap. Wij zullen dit met u bespreken en uiteindelijk verwerken in het ouderschapsplan.

Huisdieren
Misschien staat u er niet direct bij stil, maar in sommige gevallen is het wenselijk om een omgangsregeling voor een in het gezin aanwezige hond, kat, konijn, etc. vast te stellen. Vaak is het huisdier in de loop der jaren onderdeel van het gezin geworden en is het prettig als er afspraken gemaakt worden over de verzorging van de dieren, kosten van de dierenarts, het onderkomen (waar gaat de hond wonen?) en over het al dan niet zien van de dieren.

Deze afspraken kunnen we opnemen in het convenant, maar het is ook goed mogelijk om deze regelingen op te nemen in een ouderschapsplan.