Wat houdt mediation precies in?

Bij (scheidings-)mediation regelt u uw scheiding samen, met behulp van een mediator. U heeft dus niet allebei een eigen advocaat nodig, maar probeert samen tot overeenstemming te komen voor wat betreft bijvoorbeeld de verdeling van de boedel en omgang met de kinderen.

Mediation is mogelijk voor alle relatievormen. Het maakt dus niet uit of u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan wel gehuwd of samenwonend bent. In alle gevallen moet er veel geregeld worden en de emoties zijn in alle situaties ook hetzelfde.

Voorwaarde voor mediation is wél, dat u beiden bereid bent om rond de tafel te zitten om op een respectvolle wijze tot een duurzame oplossing te komen. Als u daadwerkelijk de intentie heeft om er samen uit te komen, kan de mediator u helpen bij het maken van onderlinge afspraken, door u te informeren over de verschillende onderwerpen (op financieel, juridisch en emotioneel gebied). Deze afspraken nemen we op in een scheidingsconvenant.

De mediator is een professionele, neutrale en onafhankelijke derde, die beschikt over verschillende vaardigheden en technieken om u samen tot overeenstemming te laten komen én het scheidingsproces overzichtelijk en draaglijk voor u, uw (ex)partner én uw kinderen te maken.

Voordeel van een mediator ten opzichte van het regelen van uw scheiding via een advocaat is naast een lager kostenplaatje, het feit dat de scheiding sneller, rustiger en prettiger verloopt en er meer aandacht is voor emoties en de periode na de scheiding waarin u weer een nieuwe fase in uw leven tegemoet gaat. Niet de (juridische) scheiding is het doel, maar het maken van zodanige afspraken dat u uw leven na de scheiding weer kunt oppakken en een prettige toekomst tegemoet kan gaan!

Kijkt u onder het kopje “stappenplan” hoe wij te werk gaan.