Partneralimentatie

Ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. De partner die geen of nauwelijks inkomen heeft, kan partneralimentatie vragen. Dit recht geldt alléén als er sprake is geweest van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Na samenwonen hebben ex-partners geen onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar.

De hoogte van de partneralimentatie
De hoogte van de partneralimentatie wordt bepaald door twee factoren: de behoefte van de minst verdienende partner en de draagkracht van de andere partner. De behoefte aan partneralimentatie wordt gebaseerd op de levensstandaard tijdens het huwelijk. Vervolgens wordt gekeken naar wat überhaupt voor degene die zal moeten betalen financieel mogelijk is, de zogenaamde draagkracht. Er wordt uiteindelijk een afweging gemaakt tussen behoefte en draagkracht.

Heeft u kinderen, dan gaat kinderalimentatie altijd voor. U kunt de partneralimentatie in onderling overleg regelen of via de rechter. De rechter kijkt niet alleen naar de cijfers, maar ook naar uw situatie. Hij beoordeelt of iets in redelijkheid kan worden gevraagd. Het gaat er niet om of dit ook werkelijk gebeurt. Heeft bijvoorbeeld de ene ex-partner geen eigen inkomsten, maar kan hij of zij wel werken, dan houdt de rechter daar rekening mee.

Fiscaal
Degene die partneralimentatie ontvangt, moet hierover belasting betalen. Degene die partneralimentatie betaalt, kan dit bedrag aftrekken van de belasting.

Hoe lang duurt partneralimentatie?
Voor scheidingen die zijn uitgesproken nà 1 juli 1994 is de maximale periode voor partneralimentatie 12 jaar. Dit geldt zowel voor alimentatie die in onderling overleg is bepaald, als voor alimentatie die de rechter heeft vastgesteld. Via de rechter kan eventueel verlenging worden aangevraagd. Wanneer een huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en er zijn geen kinderen geboren, dan is de duur van de alimentatieplicht maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.

De partneralimentatie vervalt wanneer de alimentatieontvanger opnieuw trouwt of gaat samenwonen. Wanneer bij de vaststelling van de alimentatie een bepaalde periode is afgesproken, vervalt de alimentatie na afloop van deze periode.

Wij maken voor u een berekening, zodat u een richtlijn heeft hoeveel de alimentatie zal bedragen. Uiteindelijk maakt u samen afspraken over de definitieve hoogte van de alimentatie.

Klikt u hier om het Nibud begrotingsformulier te downloaden.