Stappenplan

Hoe gaan wij precies te werk? Om u alvast te informeren over onze werkwijze, volgt hieronder ons 10-stappenplan.

1. Kennismakingsgesprek
Natuurlijk wilt u eerst weten met wie u te maken heeft, voordat u uzelf, uw emoties en financiën bloot legt. De relatie die wij opbouwen is er een die gebaseerd is op vertrouwen. In dit eerste gesprek kunnen wij persoonlijk met elkaar kennismaken om vast te stellen of er een klik is en wij degene zijn met wie u verder wilt om uw scheiding te regelen.

Wij zullen in dit gesprek eveneens uiteenzetten waar onze dienstverlening uit bestaat, hoe onze werkwijze is en welke tarieven we hanteren.

2. De scheidingsmelding
De scheidingsmelding is de melding van de ene partner aan de andere partner dat hij/zij wil scheiden. De kwaliteit van die melding is van belang voor de aanvaarding van de scheiding door beide partijen en het verdere verloop van de procedure. Wij zullen hier dus ruim aandacht aan besteden.

De ervaring leert dat het belangrijk is dat de reden van de scheiding goed begrepen wordt. Zowel de partner als de kinderen hebben er recht op te weten dat de andere partner het huwelijk wenst te beëindigen en vooral waarom. Een scheiding die op verzoek van één van de partners is begonnen en waarbij de reden van de scheiding niet goed is verteld of begrepen, zal vaak niet goed geaccepteerd worden door de andere partner. Het is dus belangrijk om open kaart te spelen en elkaar ook de tijd te gunnen om dat goed te verwerken. Dat geldt zowel voor de partners als voor de kinderen. Wees eerlijk tegen elkaar, maar zonder elkaar onnodig pijn te doen.

Een goede scheidingsmelding kan leiden tot een goede aanvaarding van de scheiding en het daarmee vermijden van onnodige afgeleide conflicten zoals conflicten over de verzorging van de kinderen uit de relatie.

3. Verzamelen financiële en juridische documenten
U krijgt van ons een checklist met documenten die van belang zijn voor de scheiding. Het is zaak om deze stukken volledig en tijdig aan ons aan te leveren. Op basis van deze documenten maken wij een inventarisatie van de onderwerpen die besproken moeten worden.

4. Inventarisatie van de verzamelde documenten
Naar aanleiding van de documenten die u voor ons verzameld heeft, maken wij een inventarisatie van de te bespreken onderwerpen. Wij zullen per onderwerp stil staan bij uw wensen. Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn o.a. de koop- of huurwoning, betaal en/of spaarrekeningen, lopende verzekeringen, verdeling van de inboedel, pensioenen.

5. Doorverwijzen naar specialisten
Wij geven aan wanneer wij denken dat het verstandig is om een specialist in te roepen. Als u dit prettig vindt, kunnen wij ook aanschuiven bij het gesprek dat u met de specialist inplant.

Wij werken samen met specialisten op alle gebieden. U kunt hierbij denken aan: makelaars, financieel adviseurs, (kinder-)psychologen, (ortho-)pedagogen, notarissen, taxateurs, accountants. Kijkt u voor meer informatie onder het kopje “specialisten”.

6. Ouderschapsplan
Sinds 1 januari 2009 is het voor gehuwde en geregistreerde ouders en samenwonende ouders die gezamenlijk het gezag hebben over de minderjarige kinderen, verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

U krijgt van ons een werkblad met vragen over uw relatie met uw kind(eren), hoe u de relatie met uw partner met betrekking tot uw kind(eren) ziet/zou willen zien en over uw wensen omtrent de praktische invulling van uw ouderschap. Wij zullen dit met u bespreken en uiteindelijk verwerken in het ouderschapsplan.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over de zorg-/omgangsregeling, hoe u elkaar informatie verstrekt over belangrijke onderwerpen en de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

7. Alimentatieberekening
Indien van toepassing, maken wij voor u een alimentatieberekening conform de tremanormen. Het kan daarbij gaan om kinder- of partneralimentatie, of beiden. Er wordt gekeken naar de behoefte van de kinderen en/of partner en naar de draagkracht van de partner die de alimentatie dient te betalen. Met deze berekening heeft u een richtlijn, uiteindelijk spreekt u samen af hoeveel alimentatie er betaald gaat worden. Dit moet uiteraard wel een redelijk bedrag zijn.

8. Vastleggen van de overeengekomen afspraken in een convenant
Als wij alle onderwerpen besproken hebben en u hebt hier overeenstemming over bereikt, worden deze afspraken vastgelegd in een zogenaamd convenant.

9. Juridische afhandeling
Op het moment dat u het convenant en eventueel het ouderschapsplan heeft getekend, worden deze via een advocaat middels een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. De rechter zal hierop zijn akkoord geven. Deze uitspraak wordt vastgelegd in een beschikking. De gemeente zal de echtscheiding uiteindelijk inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Op dat moment bent u officieel gescheiden.

10. Nazorg
Wij vinden het prettig om van u te horen of de afspraken die gemaakt zijn, in de praktijk hun werking hebben of dat er wellicht nog wat zaken verder besproken en/of aangepast dienen te worden. Daarom plannen wij na ons laatste gesprek een afspraak in voor over 3 à 4 maanden om alles nog eens door te lopen en te evalueren. Ook kunt u na de scheiding bij ons terecht met vragen. Dit hoort bij onze service!

Klikt u hier om het stappenplan in pdf te downloaden.